ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Τη θητεία των αντιδημάρχων για έναν ακόμα χρόνο, έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2022, ανανέωσε με απόφασή του ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας.

Σύμφωνα με αυτή, ορίστηκαν αντιδήμαρχοι με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  1. Αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού και παιδείας ο Δημήτρης Σιψάς, αρμόδιος για τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό των: α) καθ’ ύλην Γραφείων απασχόλησης, τουρισμού και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, παιδείας και δια βίου μάθησης, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς, β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.
  2. Αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης ο Διονύσιος Αγγελόπουλος, αρμόδιος για τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό: του Γραφείου καθαριότητας και ανακύκλωσης (εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης – αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών – καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, συντήρηση τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων, καθαριότητα και ευπρεπισμό των κοιμητηρίων).
  3. Αντιδήμαρχος υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής μέριμνας ο Δημήτρης Γαϊτάνης, αρμόδιος για τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό των α) καθ’ ύλην Γραφείων πρόνοιας, προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας, κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας των φύλων, β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Νέστορος.
  4. Αντιδήμαρχος καθημερινότητας και συντήρησης υποδομών ο Μιχαήλ Καραβίδας, αρμόδιος για τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό των α) καθ’ ύλην Γραφείων ηλεκτρομηχανικών έργων και μεταφορών, πολιτικής προστασίας, περιβάλλοντος, β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα.
  5. Αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης και πρασίνου ο Αναστάσιος Χρονόπουλος, αρμόδιος για τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό των α) καθ’ ύλην Γραφείων συντήρησης πρασίνου, καθημερινότητας και εποπτείας συνεργείων, συντήρησης δημοτικών και αγροτικών οδών, αγροτικής – ζωικής παραγωγής αλιείας, β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων.

Στους αντιδημάρχους αρμοδίους για δημοτικές ενότητας μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες: Εχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του  εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα. Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας. Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο 6 μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print