ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Αντιδήμαρχοι

1. Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας, Ανάπτυξης, Δ.Ε. Πύλου και Αναπληρωτής Δημάρχου : Θεόδωρος Βουγιούκας.
2. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Δ.Ε. Κορώνης : Δημήτριος Σιψάς.
3. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης : Διονύσιος Αγγελόπουλος.
4. Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Μέριμνας και Δ.Ε. Νέστορος : Δημήτριος Γαϊτάνης.
5. Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Συντήρησης Υποδομών και Δ.Ε. Παπαφλέσσα : Μιχαήλ Καραβίδας.
6. Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρασίνου και Δ.Ε. Χιλιοχωρίων : Αναστάσιος Χρονόπουλος.