ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Αντιδήμαρχοι

1. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Δ.Ε. Κορώνης : Δημήτριος Σιψάς
2. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης : Διονύσιος Αγγελόπουλος
3. Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Μέριμνας και Δ.Ε. Νέστορος : Δημήτριος Γαϊτάνης
4. Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Συντήρησης Υποδομών και Δ.Ε. Παπαφλέσσα : Μιχαήλ Καραβίδας
5. Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρασίνου και Δ.Ε. Χιλιοχωρίων : Αναστάσιος Χρονόπουλος