ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Αντιδήμαρχοι

1. Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας Ανάπτυξης Δ.Ε. Πύλου και Αναπληρωτής Δημάρχου: Θεόδωρος Βουγιούκας
 : Θεόδωρος Βουγιούκας
2. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Δ.Ε. Κορώνης : Δημήτριος Σιψάς
3. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης : Διονύσιος Αγγελόπουλος
4. Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Μέριμνας και Δ.Ε. Νέστορος : Δημήτριος Γαϊτάνης
5. Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Συντήρησης Υποδομών και Δ.Ε. Παπαφλέσσα : Μιχαήλ Καραβίδας
6. Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρασίνου και Δ.Ε. Χιλιοχωρίων : Αναστάσιος Χρονόπουλος