ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ, ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ