Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Νοέμβριος 2014

Ορισμός Ειδικού Γραμματέα της ρήσης πρακτικών

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονιμικής Επιτροπής

Προμήθεια υρών καυσίμων από 01/10/2014-31/10/2014

Ανάκλαση Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης

Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος

Ισολογισμός-Απολογισμός

Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Ψήφιση Πιστώσεων

Έγκριση της αριθμ. 18524 και από 19/9/2014 απόφαση Δημάρχου Πύλου-Νέστορος

Αναμορφώσεις

Ψήφιση Πιστώσεων

Ψήφιση Πίστωσης Κινητής Τηλεφωνίας

Ψήφιση Πίστωσης 24.000,00 € για Πυρασφάλεια

Ακύρωση της αριθμ. 2632014

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, οικονομικου έτους 2014 για το έργο με τίτλο “Τοποθέτηση Συνθετικού χλοοτάπητα-φωτισμού και βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Σουληναρίου

Περι καθορισμού όρων διακήρθξης δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο “Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα-φωτισμού και βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Σουληναρίου”

Λειτουργία Κινητής Μονάδας Επεξεργασίας ΑΣΑ

Παράταση απόδοσης λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής

Αποδοχή προσφοράς για εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για τις Δημοτικές Κοινότητες Πύλου και Χώρας από την εταιρεία ΤΕΜΕΣ Α.Ε.

Περι απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση-Επισκευή Νεκροταφείων Δ.Κ. Χώρας

Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής επί του σχεδίου προύπολογισμού του Δήμου Πύλου-Νέστορος οικονομικού έτους 2015

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print