Αποφάσεις Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 6ης Οκτωβρίου 2019

Διόρθωση-Διαγραφή βεβαιωμένων Δημοτικών Τελών 6ΒΜΕΩ1Β-ΛΝΦ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Αναπλάσεις Κοινόχρηστων-Κοινωφελών Χώρων 2018” 6ΘΤΜΩ1Β-3ΦΦ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση οδού Ίκλαινα-Ελαιόφυτο, λόγω κατολίσθησης” 6ΣΥ6Ω1Β-ΝΝΧ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 303/29-12-2016 απόφασης 60ΣΓΩ1Β-Ω2Σ

Διόρθωση-Διαγραφή βεβαιωμένων Δημοτικών Τελών Ψ6ΥΗΩ1Β-ΨΡ6

Ορισμός μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΕΙΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ” ΨΡΙΕΩ1Β-ΤΧΖ

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλου-Νέστορος” ΩΠΙΦΩ1Β-ΧΙΠ 

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Τεχνικά έργα αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πύλου-Νέστορος” 6ΙΗ1Ω1Β-5ΙΨ

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Έκτακτη αποκατάσταση οδού Στενωσιάς-Κουκουνάρας” 6Χ9ΑΩ1Β-7Ι6

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Συντηρήσεις-επισκευές Νεκροταφείου Αμπελόφυτου” 624ΞΩ1Β-2Λ8

Ορισμός εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Πύλου-Νέστορος Ψ82ΑΩ1Β-ΓΜΙ

Έγκριση της υπ’αριθμ. 3/15-09-2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Χώρας Ω3ΓΗΩ1Β-ΖΔΘ

Ορισμός μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Φορέας Κοινωνικής Μέριμνας και Αθλητισμού του Δήμου Πύλου-Νέστορος” 6ΚΙΠΩ1Β-Ν1Δ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Πύλου-Κορώνης-Μεθώνης” 7ΜΣΝΩ1Β-8ΧΗ

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Τσιμεντοστρώσεις Δ.Κ. Χώρας” 655ΣΩ1Β-Ξ34

Ορισμός μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.Ν.) ΨΑΓΝΩ1Β-Ζ95

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Ανέγερση Κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Πύλου” ΩΑΤ3Ω1Β-0Σ4

Έκφραση διαμαρτυρίας για την προγραμματισμένη διακοπή της λειτουργίας των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στις κοινότητες Μεθώνης και Χώρας ΩΥΜΛΩ1Β-Κ71

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 318/18-12-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 6ΠΓΧΩ1Β-00Α

Ορισμός δύο αιρετών αντιπροσώπων από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης “Τέλος Άγρας” 7Χ87Ω1Β-6Ω5

Ορισμός τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Πύλου-Νέστορος για την τήρηση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 6086Ω1Β-ΔΞΜ

Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για τον επετειακό εορτασμό των διακοσίων ετών από την Επανάσταση του 1821 ΨΕΚΩΩ1Β-5Ω7

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Έργα αντιπλημμυρικής πραστασίας Δ.Κ. Χώρας-Τ.Κ. Γιάλοβας” ΩΖΩΨΩ1Β-ΟΗΣ

Ορισμός μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου ΩΩΡ3Ω1Β-Ι6Τ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πύλου-Νέστορος 2018” 6ΠΖΑΩ1Β-ΠΙΕ

Έκδοση ψηφίσματος, σχετικά με τους ωφελούμενους της υπ’ αριθμ 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 9ΟΔΘΩ1Β-ΙΒΘ

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλου-Νέστορος” 6965Ω1Β-ΞΥΤ

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Έκτακτα έργα αντιστηρίξεων και αποκατάστασης οδικού δικτύου Τ.Κ. Κρεμμυδίων” ΨΝΦΠΩ1Β-ΩΚΤ

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 150/18-09-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΩΘ27Ω1Β-22Λ

Ορισμός εκπροσώπων για την συμμετοχή τους στην Συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της συνχρηματοδοτούμενης πράξης “Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας, με περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας 6ΡΥΓΩ1Β-ΝΒΛ

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Αντιμετώπιση καταλισθητικών φαινομένων στην αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Πύλου και Δ.Ε. Χιλιοχωρίων” 60ΠΞΩ1Β-ΓΥ3

Έκγριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 135/2019 μελέτης με τίτλο “Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης Δημοτικής Οδού Πύλας-Γιάλοβας” ΨΠΟ4Ω1Β-Ι74

Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση Επιτροπών αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Καλαμάτας ΩΠ5ΞΩ1Β-ΔΡΚ

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print