Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30ης Απριλίου 2020

092. Πρόσληψη προσωπικού 20 άτομα ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

093. 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020

094. Πρόσληψη προσωπικού 1 άτομο ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ

095. Ανάκληση της αριθμ. 60_2020 Α.Ο.Ε. ΥΠΟΛΟΓΟΣ COVID-19

096. Περί ακύρωσης της προσφοράς της εταιρείας “Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

097. Περί ακύρωσης της προσφοράς της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧ. ΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

098. Eγκριση 2ου Πρακτικού κατακύρωση διαγωνισμού ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

099. Eγκριση Απόφασης Δημάρχου αποφόρτιση ΜΟΔΙΑΚ από συσσωρευμένα απορρίμματα

100. Παράταση εκτέλεσης έργου Αποκατάσταση οδού Πύλα – Γιάλοβα

101. Παράταση εκτέλεσης έργου Κατασκευή αστικής οδοποιίας ΔΕ Πύλου-Κορώνης-Μεθώνης

102. Αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνο 2020

103. Εγκριση στοιχείων Κυρίου Δείκτη Επιδόσεων (ΚΡΙ) Α΄ τριμήνου 2020

104. Αποδοχή χρηματοδότησης 5.000€ ΑΔΕΣΠΟΤΑ – 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020

105. Παράταση εκτέλεσης έργου Αναβάθμιση διατηρητέου σχολικού κτιρίου Συγγρού Μεθώνης

106. Παράταση εκτέλεσης υπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κτιρίου Συγγρού Μεθώνης

107. Παράταση προθεσμίας εκτελεσης ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΧΩΡΑΣ – ΓΙΑΛΟΒΑΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print