Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της συνεδρίασης της 9/4/2013