Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου έτους 2019