Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ CEMR ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Στη Συνεδρίαση του CEMR ( Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης ) στη SORIA της Ισπανίας μαζί με την Ελληνική αποστολή της ΚΕΔΕ, συμμετείχε ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Α’ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, προκειμένου να συζητηθεί το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής στην Ευρώπη και η δημιουργία Συμμαχίας Συνοχής  σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Στη συνεδρίαση, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη 17 και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018, παρουσία ελληνικής αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ και Δημάρχων από τα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κρατών μελών, τέθηκε το ζήτημα της δυνατότητας η αυτοδιοίκηση να έχει αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία της Συμμαχίας Συνοχής. Το κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν το μέλλον της πολιτικής συνοχής και ο πιθανός κλονισμός της σε περίπτωση εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ε.Ε. Για το λόγο αυτό τέθηκαν οι προτεραιότητες μετά το 2020 με στόχο να διαφυλαχθεί η συνοχή σε συνδυασμό με την περικοπή των δαπανών σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ο Πρόεδρος του CEMR παρουσίασε την δημιουργία ‘Συμμαχίας για τη Συνοχή’ υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται όραμα όπως και οι πολίτες της και γι’ αυτό πρέπει να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών. Το σύνολο των παρευρισκόμενων δεσμεύτηκαν  να προσυπογράψουν την «Συμμαχία για την Συνοχή». Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίχθηκε ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να είναι ευέλικτη και τα κονδύλια να κατανέμονται πέρα από τα κριτήρια ΑΕΠ με βάση την αρχή της επικουρικότητας εδαφικής συνοχής, θέτοντας έτσι πέντε νέες προκλήσεις για την ΕΕ : Την ψηφιακή επανάσταση, την παγκοσμιοποίηση, τη δημογραφική αλλαγή -κοινωνική συνοχή, την οικονομική σύγκλιση και την κλιματική αλλαγή.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης αναφέρθηκε σε παρέμβαση του στην ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής συνοχής στο μέλλον, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «η ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση μπορεί και έχει τη δυνατότητα να  διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη συνοχή. Για το λόγο αυτό η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού θα συμμετάσχει σ’ αυτή την κοινή προσπάθεια όλων των αυτοδιοικήσεων της Ευρώπης. Πρόκειται για μια στόχευση  τα αποτελέσματα της οποίας μπορούν να είναι υπέρ των τοπικών μας κοινωνιών».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print