Διακηρύξεις για πράξεις δημοσιότητας και τεχνικών συμβούλων

Διακηρύξεις, Για πράξεις που υλοποιεί ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι’’, Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Πελοποννήσου», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)».

Διακήρυξη 1 αφορά:

  • στο υποέργο 3 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΠΥΛΟΥ» της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΠΥΛΟΥ» (MIS 445814), προϋπολογισμού 14.760,00€
  • στο υποέργο 3 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑΛΟΒΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑΛΟΒΑΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» (MIS 444555), προϋπολογισμού 14.760,00 €,
  • στο υποέργο 3 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΜΑΙΖΩΝΟΣ, ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΥΡΛΗ» της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΜΑΙΖΩΝΟΣ, ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΥΡΛΗ» (MIS 445829) προϋπολογισμού 17.220,00 € και
  • στο υποέργο 3 «Υποστήριξη Δράσεων Δημοσιότητας» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Τ.Κ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ) ΜΕ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ» (MIS 453357), προϋπολογισμού 18.450,00 €.

Διακήρυξη 2 αφορά:

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΜΑΙΖΩΝΟΣ, ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΥΡΛΗ» της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΜΑΙΖΩΝΟΣ, ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΥΡΛΗ»

Διακήρυξη 3 αφορά:

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Τ.Κ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ) ΜΕ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Τ.Κ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ) ΜΕ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ»

Διακήρυξη 1

Διακήρυξη 2

Διακήρυξη 3

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print