ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το αντικείμενο : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 – Δ.Ε. Νέστορος – Δ.Ε. Μεθώνης – Δ.Ε. Κορώνης – Δ.Ε. Παπαφλέσσα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το αντικείμενο :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 – Δ.Ε. Νέστορος – Δ.Ε. Μεθώνης – Δ.Ε. Κορώνης – Δ.Ε. Παπαφλέσσα.

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΕ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  ΚΑΙ  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print