ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Κ. ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ