Διαβούλευση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Η Διαδικασία διαβούλευσης είναι η ακόλουθη:

Αναρτάται το προσχέδιο του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου για την διάγνωση προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων από φορείς, οργανώσεις και πολίτες, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα ανάρτησης, δηλαδή την 06/06/2016. Κατόπιν θα διαβιβαστεί για διατύπωση απόψεων και στην Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου.

ΑΠΟΦ. ΕΚΤΕΛ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΣΔΑ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print