ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ