ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διεύθυνση Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας

Προϊσταμένη: Ελένη Παρασκευοπούλου

Τηλ: 27233 60257

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001

Προϊσταμένη: Αναστασία Βασιλοπούλου

Τηλ: 27233 60212

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001

Προϊσταμένη: Αντωνία Σκόκου

Τηλ: 27233 60246

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001

Διεύθυνση

Αναστασία Γιαλλελή-Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τηλ: 27233 60230

Ε-mail: georgia-alieia@1488.syzefxis.gov.gr 

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001