ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητας Ζωής

Προϊστάμενος: Γεώργιος Τζιβίσκος

Τηλ: 27233 60256

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Βέργος

Τηλ: 27233 60234

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001

Προϊστάμενος: Χρυσοβαλάντης Κότσης

Τηλ: 27233 60206

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001

Διεύθυνση

Μαρία Σταυροπούλου-Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τηλ: 27233 60253

E-mail: marstav69@gmail.com 

Δ/νση:  Πλατεία Νέστορος, Πύλος, 24 001