Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

1. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος Τμήματος: Κωνσταντίνος Βέργος

Τηλέφωνο: 27233 60234, 27230 28307

Περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

    α) Γραφείο Τεχνικών Έργων

    β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Μεταφορών

    γ) Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης

   

2. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Προϊστάμενος Τμήματος: Χρυσοβαλάντης Κότσης

Τηλέφωνο: 27233 60249

Περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

    α) Γραφείο Περιβάλλοντος

    β) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

    γ) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

    δ) Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου

    ε) Γραφείο Καθημερινότητας και Εποπτείας Συνεργείων

    στ) Γραφείο Διαχείρισης Κοιμητηρίων

   

3. Τμήμα Πολεοδομίας

Προϊστάμενος Τμήματος: Μαρία Σταυροπούλου

Τηλέφωνο: 27233 60253

Περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

    α) Γραφείο Γραμματείας

    β) Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

    γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών και Αυθαιρέτων

    δ) Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών

    δ) Γραφείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print