Δημαιρεσίες Δήμου Πύλου-Νέστορος

Το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου-Νέστορος εκλέχθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Πρόεδρος: Χαραμαράς Θεόδωρος του Κων/νου

Αντιπρόεδρος: Σιψάς Δημήτριος του Γεωργίου

Γραμματέας: Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Λεφτάκη Πελαγία του Διονυσίου

Αγγελόπουλος Θεόδωρος του Παναγιώτη

Βασιλογιαννακόπουλος Αδάμ του Παναγιώτη

Δαρσακλής Παναγιώτης του Ηλία

Ρούσσος Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Σαρδέλης Ιωάννης του Δήμου

Κοντογόνης Περικλής του Γεωργίου

Χαραμαράς Θεόδωρος του Κωνσταντίνου

Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου

Πετρόπουλος Παναγιώτης του Φωτίου

Μπαχούμας Γεώργιος του Βασιλείου

Βοργιάς Γεώργιος του Παναγιώτη

Γαϊτάνης Λεωνίδας του Νικολάου

Δημητρακόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου

Βάγγαλης Νικόλαος του Ανδρέα

Αντωνοπούλου Μαρία του Παναγιώτη

Παντελόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου

Καραμπάτσος Νικόλαος του Τρύφωνα

Σπυρόπουλος Σωτήριος του Αθανασίου

Τσορώνης Κωνσταντίνος του Αναστασίου

Ζεργιώτης Γεώργιος του Παναγιώτη

Κανάκης Ηλίας του Αθανασίου

Μπλανάς Παναγιώτης του Γεωργίου

Αποστολοπούλου Σοφία του Παναγιώτη

Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος του Ηλία

Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά μέλη:

1. Ιωάννης Ρούσσος του Κων/νου

2. Πελαγία Λευτάκη – Αρβανίτη του Διονυσίου

3. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος του Νικολάου

4. Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου

5. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος του Ηλία

6. Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου

2. Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου

3. Νικόλαος Βάγγαλης του Ανδρέα

4. Γεώργιος Ζεργιώτης του Παναγιώτη

5. Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτικά μέλη:

1. Μαρία Αντωνοπούλου του Παναγιώτη

2. Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου

3. Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου

4. Λεωνίδας Γαϊτάνης του Νικολάου

5. Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου

6. Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Αδάμ Βασιλογιαννακόπουλος του Παναγιώτη

2. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος του Νικολάου

3. Ιωάννης Ρούσσος του Κωνσταντίνου

4. Γεώργιος Ζεργιώτης του Παναγιώτη

5. Γεώργιος Κόκκινος του Κωνσταντίνου

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print