ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΘΩΝΗΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Στην δημοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Μεθώνης και Περιμετρικών Οδών Μεθώνης» προχωρά ο Δήμος Πύλου – Νέστορος σε συνεργασία με την «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ», την Τετάρτη 27η Απριλίου 2022, μέσω της  διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 455.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και των περιμετρικών οδών της, την βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού, του χώρου του μνημείου, την ενίσχυση στοιχείων πρασίνου, την κατασκευή κερκίδων και την διασφάλιση της προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. στην είσοδο και στην κίνηση εντός της Πλατείας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 455.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

«Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και των περιμετρικών οδών Μεθώνης» του Δήμου Πύλου – Νέστορος, την Τετάρτη 27η Απριλίου 2022, αρχίζει η υλοποίηση ενός έργου που περίμενε αρκετά χρόνια η κοινωνία της Μεθώνης

Η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και των περιμετρικών οδών Μεθώνης, γίνεται πραγματικότητα σήμερα ύστερα από τις παρακάτω ενέργειες του Δήμου Πύλου – Νέστορος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ»:

  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1130/27-04-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την ένταξη πράξης με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και των περιμετρικών οδών Μεθώνης» στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» – Μέτρο 19, Υπομέτρο19.2, Υποδράση 19.2.4.3.
  • Την από 05-06-2020 Σύμβαση μεταξύ της «Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ» και του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15130/16-11-2021 έγγραφο του Δήμου Πύλου – Νέστορος με το οποίο υποβλήθηκαν στην «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ» τα απαραίτητα έγγραφα και ζητήθηκε η προέγκριση δημοπράτησης, προκειμένου να συνεχιστεί η υλοποίηση της πράξης και η ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησής της.
  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16414/10-12-2021 έγγραφο του Δήμου Πύλου – Νέστορος με το οποίο υποβλήθηκαν τα συμπληρωματικά στοιχεία.
  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 431720/23-12-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την έγκριση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και των περιμετρικών οδών Μεθώνης», του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» – Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Υποδράση 19.2.4.3.

Δίνουμε δυναμικές λύσεις, υλοποιούμε αιτήματα που είχαν επί χρόνια “παγώσει” και συνεχίζουμε το έργο μας υπεύθυνα, με σταθερά βήματα και εργατικότητα.

Ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος κ. Παναγιώτης Καρβέλας, σε δήλωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με την δημοπράτηση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και των περιμετρικών οδών Μεθώνης» του Δήμου Πύλου – Νέστορος, την Τετάρτη 27η Απριλίου 2022, αρχίζει η υλοποίηση ενός έργου που περίμενε αρκετά χρόνια η κοινωνία της Μεθώνης, που αποτελεί σημείο αναφοράς.

Δίνουμε δυναμικές λύσεις, υλοποιούμε αιτήματα που είχαν επί χρόνια “παγώσει” και συνεχίζουμε το έργο μας υπεύθυνα, με σταθερά βήματα και εργατικότητα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η τοπική κοινωνία της Μεθώνης θα απολαμβάνει μια πλατεία που θα αναδείξει τον οικιστικό ιστό της ιστορικής Μεθώνης.

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ», για την πολύ καλή συνεργασία μας και στους συνεργάτες μου για τον αγώνα που έδωσαν ώστε σήμερα να βρισκόμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση.»

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print