ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Στην δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου Οικισμού Στενωσιάς» προχωρά ο Δήμος Πύλου – Νέστορος σε συνεργασία με την «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ», την Τρίτη 26η Απριλίου 2022, μέσω της  διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την προμήθεια συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου Στενωσιάς και αθλητικού εξοπλισμού (εστίες ποδοσφαίρου), με στόχο την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχωρίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 158.720,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Η Βελτίωση του Γηπέδου Ποδοσφαίρου Στενωσιάς γίνεται πραγματικότητα ύστερα από τις παρακάτω ενέργειες του Δήμου Πύλου – Νέστορος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ»

Η Βελτίωση του Γηπέδου Ποδοσφαίρου Στενωσιάς γίνεται πραγματικότητα σήμερα ύστερα από τις παρακάτω ενέργειες του Δήμου Πύλου – Νέστορος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ»:

  • Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1129/27-04-2020 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ένταξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου Οικισμού Στενωσιάς», του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 19, Υπομέτρο19.2, Υποδράση 19.2.4.2.
  • Την από 05-06-2020 Σύμβαση μεταξύ της «Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ» και του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15129/16-11-2021 έγγραφο του Δήμου Πύλου – Νέστορος με το οποίο υποβλήθηκαν στην «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ» τα απαραίτητα έγγραφα και ζητήθηκε η προέγκριση δημοπράτησης, προκειμένου να συνεχιστεί η υλοποίηση της πράξης και η ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησής της.
  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16494/13-12-2021 έγγραφο του Δήμου Πύλου – Νέστορος με το οποίο υποβλήθηκαν τα συμπληρωματικά στοιχεία.
  • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 429878/21-12-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσουγια την έγκριση του έργου με τίτλο «Βελτίωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου Οικισμού Στενωσιάς», του Δήμου Πύλου – Νέστορος,στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» – Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Υποδράση 19.2.4.2.

“Δίνουμε δυναμικές λύσεις, υλοποιούμε αιτήματα που είχαν “βαλτώσει” και συνεχίζουμε το έργο μας υπεύθυνα, με σταθερά βήματα και εργατικότητα. “

Ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος κ. Παναγιώτης Καρβέλας, σε δήλωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με την δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση Γηπέδου Ποδοσφαίρου Οικισμού Στενωσιάς» του Δήμου Πύλου – Νέστορος, την Τρίτη 26η Απριλίου 2022, αρχίζει η υλοποίηση ενός έργου που περίμενε αρκετά χρόνια η κοινωνία της Στενωσιάς καθώς και της ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχωρίων.

Δίνουμε δυναμικές λύσεις, υλοποιούμε αιτήματα που είχαν “βαλτώσει” και συνεχίζουμε το έργο μας υπεύθυνα, με σταθερά βήματα και εργατικότητα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η τοπική κοινωνία θα απολαμβάνει ένα αναβαθμισμένο γήπεδο ποδοσφαίρου, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες για αθλητικές υποδομές.

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ», για την πολύ καλή συνεργασία μας και στους συνεργάτες μου για τον αγώνα που έδωσαν ώστε σήμερα να βρισκόμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση.»

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print