Δημοσίευση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης στο Φ.Ε.Κ

Δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. (421/28-11-2013 Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων) το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης του Δήμου Πύλου Νέστορος, κατόπιν της Αριθμ. 14001/876 απόφασης του  Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, κ. Εμμανουήλ Αγγελάκα.

Η μελέτη του  Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Δ.Ε. Κορώνης έχει ως στόχο να καθορίσει τις χρήσεις γης του συνόλου της εδαφικής έκτασης της περιοχής μελέτης και με συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο τα όρια και τις κατευθύνσεις που θα διέπουν τις πολεοδομικές ρυθμίσεις για τον ορίζοντα σχεδιασμού που είναι το 2024.

Αυτή η ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη προήλθε κατόπιν οργανωμένων ενεργειών της Δημοτικής Αρχής και άριστη συνεργασία με τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά και του κ. Αγγελάκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί το πρώτο  Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Μεσσηνίας και ένα από τα πρώτα της Πελοποννήσου που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ. Ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος κ. Καφαντάρης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σημαντική αυτή εξέλιξη και ευχαριστεί το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλου-Νέστορος, μελετητές, υπηρεσιακούς παράγοντες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και τον κ. Αγγελάκα.

Παράλληλα αυτή η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή που πρόκειται να ανεγερθεί το νέο Γυμνάσιο Λύκειο Κορώνης, κάτι που είναι απαραίτητο για την εκπόνηση των  απαραίτητων μελετών ανέγερσης του ανωτέρω κτιρίου.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print