ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δημοτική Επίχειρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πύλου-Νέστορος (Δ.Ε.Υ.Α.Π.Ν.)

Η Δ.Ε.Υ.Α Πύλου-Νέστορος είναι ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Έδρα της επιχείρησης είναι η Πύλος. Η περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α Πύλου-Νέστορος, στους τομείς δραστηριότητας της θα καλύπτει το σύνολο των εδαφικών περιφερειών των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, καθώς και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Γραμματεία: 27230 28311

Πρόεδρος:

Θεόδωρος Χαραμαράς του Κωνσταντίνου

(αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη)

Αντιπρόεδρος:

Μιχαήλ Καραβίδας του Γεωργίου

(αναπληρωτής: Δημήτριος Γαϊτάνης του Βασιλείου)

Τακτικά Μέλη: 

Διονύσιος Αγγελόπουλος του Νικολάου

(αναπληρωτής: Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου)

Αναστάσιος Χρονόπουλος του Ανδρέα

Ελένη Μιχελή του Ηρακλή

(αναπληρωτής: Θεόδωρος Βουγιούκας του Νικολάου)

Ιωάννης Σαρδέλης

(αναπληρωτής: Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Παναγιώτη)

Πελαγία Λευτάκη-Αρβανίτη του Διονυσίου

(αναπληρωτής: Ευσταθία Σπυροπούλου του Αθανασίου)

Ουρανία Ζαφείρη του Αντωνίου

(αναπληρωτής: Ιωάννα Καλόμαλλου του Νικολάου)

Νικόλαος Πετρόπουλος του Δημητρίου

(αναπληρωτής: Αικατερίνη Καλαποθαράκου του Σταύρου)

Νικόλαο Καραμπάτσο του Γεωργίου

(αναπληρωτή: Δήμητρα Δημητρακοπούλου του Κωνσταντίνου)

Ιωάννη