ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ – διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για “Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τον Λιμένα Πύλου”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ ΔΙΑΚΥΡΗΣΣΕΙ:

Οτι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή η εκτέλεση της προμήθειας “Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τον Λιμένα Πύλου”, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 24.600,00€ με ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print