Οργανωτική Δομή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 18 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 3/ 2020 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 3/2020 ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ    

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, ενημερωθείτε και αιτηθείτε, πατώντας τους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος  ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με επικεφαλής την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος