Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 18 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 3/ 2020 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 3/2020 ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ    

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, ενημερωθείτε και αιτηθείτε, πατώντας τους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ και ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΩΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΗΝ 10-01-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Διάβασε την ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ και ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΩΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΗΝ 10-01-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – Α.Π. 1898/12-02-2016 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΟΠΟΡΗΣ, Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΛΛΕΛΗ, Προισταμένη Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριμνας

Διάβασε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – Α.Π. 1898/12-02-2016 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΟΠΟΡΗΣ, Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΛΛΕΛΗ, Προισταμένη Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριμνα, εδώ

Τμήμα Κ.Ε.Π.

ΓΡΑΦΕΙΑ Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ Προϊστάμενος Τμήματος: Ελένη Παρασκευοπούλου Τηλέφωνα: 27230 28306, 27233 60233     ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2725029330    

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας & Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

  Προϊστάμενος Τμήματος: Γεώργιος Πόπορης  Τηλέφωνα: 27230 23270, 27233 60215   Περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:     α) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας     β) Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης