Οργανωτική Δομή

Πρόταση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 9ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Τμήμα: Παράκαμψη Γιάλοβας» της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Aνακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών Και Μεταφορών Γεν. Γραμ. Υποδομών Γεν. Δ/Νση Συγκ. Υποδομών Δ/Νση Οδικών Υποδομών [Δ13], Τμήμα Μελετών & Προγραμματισμού [Α] που αφορά πρόταση κήρυξης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Η έκθεση φωτογραφίας «Μαρτυρίες – Βλέμματα» 1971 – 2021: Γιατροί Χωρίς Σύνορα και Magnum Photos, 50 χρόνια στο πεδίο ταξιδεύει στην Πύλο

Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Μαρτυρίες – Βλέμματα», 1971 – 2021 Γιατροί Χωρίς Σύνορα και Magnum, 50 χρόνια στο πεδίο, πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση μισού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Σας ενημερώνουμε πως η κινητή μονάδα του Κέντρου Κοινότητας του Ν. Μεσσηνίας, θα βρίσκεται στο Δήμο Πύλου – Νέστορος και συγκεκριμένα στο δημοτικό κτήριο Σουληναρίου