Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σας ανακοινώνουμε ότι με την αριθμ. πρψτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/121/25054/20-12-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ (φεκ 280/Α’) όπως ισχύει, εγκρίθηκε η απασχόληση δώδεκα (12) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Δημοτική Επιχείρηρη Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου σας.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print