Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου

Τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013, εγκρίθηκε ομόφωνα το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου» από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Δημήτρης Καφαντάρης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Χαραμαρά και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προτίθενται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση τόσο της θαλάσσιας όσο και της χερσαίας ζώνης λιμένα Πύλου, προκειμένου να γίνει το λιμάνι της Πύλου, λιμάνι κρουαζιέρας, με πάρα πολλές θετικές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου, συνεχίζουν τις άοκνες προσπάθειες, για την αποκατάσταση της εικόνας της προκυμαίας του λιμένα της Πύλου και την παράδοσή της στην κοινή χρήση τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών.

Όλες οι ανωτέρω προσπάθειες σκοπό και στόχο έχουν την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση ολόκληρου του θαλάσσιου μετώπου της πόλης, στο πλαίσιο της κοινής επιδίωξης για την βέλτιστη αξιοποίηση της περιοχής.

Το παραλιακό μέτωπο της πόλης αποτελεί την πλέον ευαίσθητη ζώνη, διότι αφενός μεν πρέπει να εξυπηρετήσει τις πάσης φύσεως δραστηριότητες των κατοίκων και των επισκεπτών που σχετίζονται µε αναψυχή και τουρισμό, αφετέρου δε πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης µας.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print