ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30-4-2016