Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016 Δήμου Πύλου – Νέστορος