Έναρξη Λειτουργίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου» ξεκινά τη λειτουργία του μετά την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Μανώλη Αγγελάκα.

Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής μεταξύ του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας και του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Πύλου, στις 25 Απριλίου 2013 αλλά και την Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών-Ναυτιλίας και Αιγαίου περί κατανομής του τακτικού προσωπικού, ο κ. Αγγελάκας ενέκρινε την έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου αλλά και την έκθεση απογραφής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με αριθμ. 133/2013 πράξης της Λιμενικής επιτροπής Ν. Μεσσηνίας και το από 25/4/2013 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.

Η Δημοτική Αρχή εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς η δημιουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου αποτελούσε αίτημα πολλών ετών. Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, κ. Δημήτρης Καφαντάρης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Θεόδωρος Χαραμαράς εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίηση τους στη γνωστοποίηση της προαναφερθείσας απόφασης καθώς η έναρξη λειτουργίας του νεοσύστατου Νομικού Προσώπου θα συμβάλλει στην  προσπάθεια ολοκληρωμένης ανάδειξης και ανάπτυξης της περιοχής. Η διαχείριση της χερσαίας ζώνης λιμένος Πύλου θα διευκολύνει τα έργα ανάπλασης της περιοχής και θα δώσει τη δυνατότητα ουσιαστικών παρεμβάσεων από πλευράς Δήμου. Χωρίς αμφιβολία η εξέλιξη αυτή θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού αλλά και στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας, τομέα στον οποίο επενδύει σημαντικά ο Δήμος Πύλου-Νέστορος.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print