Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, μέσω ΟΑΕΔ

Ξεκινά από σήμερα, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013 και λήγει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης. Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e- Υπηρεσίες/ Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

-εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, πίνακα κατανομής θέσεων και τα σχετικά έντυπα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1632&lang=el

 

Ειδικότερα στο Δήμο Πύλου-Νέστορος προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις:

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1

ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2

ΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1

ΔΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

3

ΔΕ

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

7

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

5

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print