Ενημέρωση συμμετεχόντων εργοληπτών στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου : «Συντήρηση – επισκευή της Ε.Ο. Πύργου – Μεθώνης τμήμα Χώρα – Κορυφάσιο (μέρος Β’)»