Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ

Λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, την Πέμπτη 15/10/2020 θα έχουμε διακοπή νερού στην Πύλο από τις 09:00 έως το πέρας των εργασιών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 18 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 3/ 2020 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 3/2020 ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ