Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – Α.Π. 1898/12-02-2016 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΟΠΟΡΗΣ, Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΛΛΕΛΗ, Προισταμένη Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριμνας

Διάβεσε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – Α.Π. 1898/12-02-2016 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΟΠΟΡΗΣ, Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΛΛΕΛΗ, Προισταμένη Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριμνας, εδώ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Απρίλιος 2015

Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων, ως υπολόγων, για την υποστήριξη του ΓραφείουΔιαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, του Δήμου Πύλου –Νέστορος, σε κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες   Μεταβίβαση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δεκέμβριος 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΕΡΙ

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Νοέμβριος 2014

Ορισμός Ειδικού Γραμματέα της ρήσης πρακτικών Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονιμικής Επιτροπής Προμήθεια υρών καυσίμων από 01/10/2014-31/10/2014 Ανάκλαση Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Ισολογισμός-Απολογισμός