Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Απρίλιος 2015

Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων, ως υπολόγων, για την υποστήριξη του ΓραφείουΔιαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, του Δήμου Πύλου –Νέστορος, σε κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες   Μεταβίβαση