Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 6ης Οκτωβρίου 2019

Διόρθωση-Διαγραφή βεβαιωμένων Δημοτικών Τελών 6ΒΜΕΩ1Β-ΛΝΦ Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Αναπλάσεις Κοινόχρηστων-Κοινωφελών Χώρων 2018” 6ΘΤΜΩ1Β-3ΦΦ Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με

Αποφάσεις Συνεδρίασης 1ης Σεπτεμβρίου 2020

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  Ψ72ΠΩ1Β-Ξ4Λ Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την Οικονομική Επιτροπή ΨΠΩΧΩ1Β-ΝΧ2 Ανάδειξη υποψηφιοτήτων και εκλογή

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Απρίλιος 2015

Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων, ως υπολόγων, για την υποστήριξη του ΓραφείουΔιαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, του Δήμου Πύλου –Νέστορος, σε κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες   Μεταβίβαση