Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δεκέμβριος 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΕΡΙ

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Νοέμβριος 2014

Ορισμός Ειδικού Γραμματέα της ρήσης πρακτικών Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονιμικής Επιτροπής Προμήθεια υρών καυσίμων από 01/10/2014-31/10/2014 Ανάκλαση Έκθεσης Ανάληψης Δαπάνης Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Ισολογισμός-Απολογισμός