Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28ης Ιανουαρίου 2020

008. Ενεργειακή αναβάθμιση ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ 009. Χορήγηση παράτασης διαγωνισμού Γυμνάσιο-Λύκειο Κορώνης 010. Συγκρότηση 7μελους Επιτροπής Διαγωνισμού ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ 011. Eγκριση 1ου Πρακτικού έργων ΄΄ΖΟΡΜΠΑΣ΄΄ 012.

Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28ης Δεκεμβρίου 2019

246. Εγκριση 2ου_Πρακτικού_καυσιμων_ΚΟΡΩΝΗΣ & κατακύρωση διαγωνισμού 247. Εγκριση 2ου_Πρακτικού_καυσιμων_ΜΕΘΩΝΗΣ & κατακύρωση διαγωνισμού 248. Εγκριση 2ου_Πρακτικού_καυσιμων_ΝΕΣΤΟΡΟΣ & κατακύρωση διαγωνισμού 249. Εγκριση 2ου_Πρακτικού_καυσιμων_ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & κατακύρωση διαγωνισμού

Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 12ης Νοεμβρίου 2019

193. Καταρτισμός_ όρων_διακήρυξης_καυσίμων_Κορώνης_ΑΔΑ 194. Καταρτισμός_ όρων_διακήρυξης_καυσίμων_Μεθώνης_ΑΔΑ 195. Καταρτισμός_ όρων_διακήρυξης_καυσίμων_Νέστορος_ΑΔΑ 196. Καταρτισμός_ όρων_διακήρυξης_καυσίμων_Παπαφλέσσα_ΑΔΑ 198. Καταρτισμός_ όρων_διακήρυξης_καυσίμων_Χιλιοχωρίων_ΑΔΑ 199. Εξωδικαστικός συμβιβασμός με ΣΟΦΙΑ Μοσχανδρέου 200. Εγκριση 2ου Πρακτικού

Αποφάσεις συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30ης Οκτωβρίου 2019

183. Ορισμός υπολόγου για ΚΤΕΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ 184. Εγκριση 2ου Πρακτικού Αποκατάσταση ζημιών οδοστρώματος Μεθώνης 185. Επικαιροποίηση 7μελους επιτροπής Αποχέτευση Αμπελόφυτο – Κορυφάσιο 18. Επικαιροποίηση 7μελους