Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου και ΓΕΛ Κορώνης, στην εκτός σχεδίου περιοχή Σαράντου στη Δ.Ε. Κορώνης του Δήμου Πύλου-Νέστορος»

      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΤΕΠ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΣΥ ΤΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ

  ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 198/19

          Η διακήρυξη για την προμήθεια των καυσίμων και των λιπαντικών της Δ.Ε. Χιλιοχωρίων έχει ΑΔΑ: 6ΤΥΡΩ1Β-ΣΟΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 194/19

Η διακήρυξη για την προμήθεια των καυσίμων και των λιπαντικών της Δ.Ε. Μεθώνης έχει ΑΔΑ: 61ΦΦΩ1Β_7Θ9 ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΘΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΔ ΜΕΘΩΝΗΣ