Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, ενημερωθείτε και αιτηθείτε, πατώντας τους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΙΚΛΑΙΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΣΥ ΙΚΛΑΙΝΑ ΕΣΥ ΙΚΛΑΙΝΑ ΣΑΥ ΙΚΛΑΙΝΑ ΦΑΥ ΙΚΛΑΙΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΥΛΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ