Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Τ.Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚ. ΣΧΙΝΟΛΑΚΑΣ

ΕΣΥ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ-ΣΧΟΙΝΟΛΑΚΑ ΓΣΥ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ-ΣΧΟΙΝΟΛΑΚΑ ΦΑΥ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ ΣΑΥ. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ ΣΧΟΙΝΟΛΑΚΑ ΑΝΑΛ. ΟΡΙΖΟΝΤ. ΤΜΗΜΑ 1 ΑΝΑΛ. ΟΡΙΖΟΝΤ. ΤΜΗΜΑ 2 ΤΥΠΙΚΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, ενημερωθείτε και αιτηθείτε, πατώντας τους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ