Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΙΚΛΑΙΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΣΥ ΙΚΛΑΙΝΑ ΕΣΥ ΙΚΛΑΙΝΑ ΣΑΥ ΙΚΛΑΙΝΑ ΦΑΥ ΙΚΛΑΙΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΥΛΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΩΝΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ