Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.) ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς Διακήρυξη για περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων Περίληψη διακήρυξης για περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ»

Πατώντας επάνω στην λέξη που σας ενδιαφέρει μεταφέρεστε στο αντίστοιχο έγγραφο.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ ΦΥΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου και ΓΕΛ Κορώνης, στην εκτός σχεδίου περιοχή Σαράντου στη Δ.Ε. Κορώνης του Δήμου Πύλου-Νέστορος»

      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΤΕΠ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΣΥ ΤΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ