ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ

Σε μια σημαντική ανακοίνωση για το Δήμο μας προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών αναρτώντας στο πρόγραμμα «Διαύγεια» την ένταξη του έργου αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού Κορώνης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΣ, το έργο με τίτλο «Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος (έργα αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού) και προϋπολογισμό 7.825.700 € πλέον Φ.Π.Α., εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», με κύριο ανάθεσης τη ΔΕΥΑ Πύλου-Νέστορος.

«Ένα όνειρο χρόνων γίνεται πραγματικότητα. Ένα έργο πνοής για τους κατοίκους της Κορώνης, για το οποίο παλεύουμε καιρό, εντάχθηκε σήμερα στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, με υπογραφή Α. Χαρίτση, γεμίζοντάς μας ικανοποίηση. Η προσπάθεια δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζουμε μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησής του, προκειμένου στο άμεσο μέλλον να μπορούμε να το παραδώσουμε λειτουργικό στους πολίτες και στους επισκέπτες της περιοχής», δήλωσε σήμερα ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης.

Το φυσικό αντικείμενο των εργασιών αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Κορώνης, το οποίο περιλαμβάνει και τρία αντλιοστάσια. Επίσης μέσα στο πρόγραμμα εντάσσεται και η κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κορώνης δυναμικότητας 6.800 ισοδύναμων κατοίκων και του έργου διάθεσης λυμάτων. Ακόμη, συμπεριλαμβάνονται η αγορά του γηπέδου για την ΕΕΛ, οι συνδέσεις με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, οι υπηρεσίες του βασικού μελετητή ως τεχνικού συμβούλου για τη κατασκευή του έργου και η αρχαιολογική επίβλεψη των εργασιών.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print