Ένταξη Έργων στο ΕΣΠΑ

Δύο ακόμη σημαντικά έργα του Δήμου Πύλου Νέστορος εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ. Ειδικότερα εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” η Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημαρχείου Πύλου (ΑΔΑ: ΒΛΓ10-ΦΚΓ). Καθώς η υφιστάμενη Ενεργειακή Κατηγορία του κτηρίου του Δημαρχείου της Πύλου είναι Γ, το προτεινόμενο έργο προσβλέπει σε αναβάθμιση του σε κατηγορία Β. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή επεμβάσεων που έχουν ως στόχο αφενός την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, αφετέρου τη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 169,853.78 Ευρώ.

Ακόμη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» η πράξη «Διάνοιξη Αντιπυρικών δρόμων στην Τ.Κ. Μεταξάδας της Δ.Ε. Νέστορος» (ΑΔΑ:ΒΛΓ10-6ΩΓ). Η πρόταση υποβλήθηκε από τη Δασική Υπηρεσία κατόπιν συνεργασίας με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλου Νέστορος. Το έργο αφορά την διάνοιξη αγροτοδασικών, αντιπυρικών δρόμων σε περιοχές που δεν διαθέτουν επαρκές δίκτυο οδών, ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 305.830,81 Ευρώ. Να σημειωθεί ότι έχει ενταχθεί στο ίδιο πρόγραμμα η πράξη «Διάνοιξη Αντιπυρικών δρόμων στην Δ.Κ. Πύλου, Τ.Κ. Λαχανάδας και Τ.Κ. Σουληναρίου» με προϋπολογισμό 222.734,55 Ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική για το Δήμο Πύλου-Νέστορος, καθώς η υλοποίηση των ανωτέρω έργων συμβάλουν στην αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου καθώς και στην προσβασιμότητα και προστασία ευαίσθητων περιοχών του. Κατά συνέπεια έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του Δήμου. Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Καφαντάρης ευχαριστεί δημόσια όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι βοήθησαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξη των ανωτέρω έργων στο Ε.Σ.Π.Α.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print