Ένταξη της Ανάπλασης της παραλιακής ζώνης Πύλου στο ΕΣΠΑ

Τη Δευτέρα στις 16 Δεκεμβρίου του 2013 εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Πύλου.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάπλαση αυτή εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος –Ιόνιοι Νήσοι» στον Άξονα Προτεραιότητας «08 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου», με προϋπολογισμό 945.360,00 Ευρώ.

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η διαμόρφωση και η βελτίωση της Νότιας προκυμαίας και εν συνεχεία της Δυτικής. Η μελέτη αυτή αφορά στον ανασχεδιασμό του θαλάσσιου μετώπου της πόλης, τη διατήρηση της γραμμικότητας, την εξασφάλιση ενιαίων χαρακτηριστικών και την επανάληψη του πρασίνου καθιστικού, ρυθμίζοντας τις προσβάσεις από και προς το δρόμο ενώ δημιουργεί μοτίβα πλακοστρώσεων.

Επιπλέον, το παραλιακό μέτωπο της πόλης αποτελεί την πλέον ευαίσθητη ζώνη, διότι αφενός μεν πρέπει να εξυπηρετεί τις πάσης φύσεως δραστηριότητες των κατοίκων και των επισκεπτών που σχετίζονται με την αναψυχή και τον τουρισμό, αφετέρου δε πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης μας.

Ο Δήμαρχος Πύλου –Νέστορος, Δημήτριος Καφαντάρης, συνεχίζει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της εικόνας της προκυμαίας του λιμένα της Πύλου και την παράδοση της στην κοινή χρήση τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι και αυτό το έργο εντάχθηκε με την καθοριστική συμβολή του πρωθυπουργού και συμπατριώτη μας κ. Αντώνη Σαμαρά. Όλες οι ανωτέρω προσπάθειες σκοπό έχουν την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση ολόκληρου του θαλάσσιου μετώπου της πόλης, στο πλαίσιο της κοινής επιδίωξης για την βέλτιστη αξιοποίηση της περιοχής.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print