Ένταξη της Πράξης «Προστασία παράκτιας ζώνης και στερέωση βραχωδών πρανών του Κάστρου Κορώνης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού κα. Λίνα Μενδώνη υπέγραψε την ένταξη της πράξης «Προστασία παράκτιας ζώνης και στερέωση βραχωδών πρανών του Κάστρου Κορώνης, του Δήμου Πύλου-Νέστορος» στον Άξονα Προτεραιότητας «03-Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», συνολικού προϋπολογισμού 2,580,000.00 ευρώ. (ΑΔΑ:ΒΛ9ΘΓ-4ΞΦ)

Το Κάστρο της Κορώνης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία του Δήμου Πύλου-Νέστορος, της Μεσσηνίας και ολόκληρης της Ελλάδας. Το παράκτιο τμήμα του περιμετρικού τείχους έχει υποσκαφεί και τμήματά του βρέθηκαν χωρίς στήριξη. Μετά τα έντονα σεισμικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στην περιοχή το χειμώνα που πέρασε και συνετέλεσαν στην κατάρρευση μέρους του τείχους, αλλά και εξαιτίας της διάβρωσης την οποία προκαλούν οι  υποθαλάσσιες υποσκαφές, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος ζήτησε την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου, καθώς το μνημείο έχριζε άμεσης αντιμετώπισης.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, αναγνωρίζοντας τη σημασία και την πολιτιστική αξία του Κάστρου της Κορώνης, έδωσε τις κατευθύνσεις για επίλυση του προβλήματος. Μετά από διευρυμένες συσκέψεις ανάμεσα σε όλους τους αρμόδιους φορείς για συνολική αποκατάσταση του μνημείου. Συντάχθηκαν οι απαραίτητες μελέτες γεωλογικής και γεωτεχνικές φύσης αλλά και καταγραφής του συνόλου των προβλημάτων και στη συνέχεια προτάθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος δέσμευσε ποσό 60,000.00 ευρώ στον προϋπολογισμό του για τη χρηματοδότηση των υποστηρικτών μελετών και το Μανιατάκειον Ίδρυμα διέθεσε ποσό 20,000.00 ευρώ για την υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα πέριξ του Κάστρου της Κορώνης και του αντίστοιχου ακρωτηρίου, η οποία διενεργήθηκε από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Συγκεκριμένα όπως περιγράφεται στην πράξη ένταξης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες: απομάκρυνση βλάστησης στα πρανή και διαμόρφωση νέων κλίσεων, κάλυψη κατά θέσεις των επισφαλών πρανών με οπλισμένο μανδύα, πλήρωση των υποσκαφών και διαμόρφωση πλατώματος κατά μήκος της ακτογραμμής, κατασκευή πασσαλότοιχου και διαμόρφωση πλατώματος με κατάλληλα διαβαθμισμένα υδατοπερατά υλικά, κατά μήκος της ακτογραμμής και προστασία του πασσαλότοιχου στην πλευρά της θάλασσας με κατάλληλα διαβαθμισμένη λιθορροπή, μανδύας από οπλισμένο σκυρόδεμα, αγκύρια για πάκτωση του μανδύα, δοκοί οπλισμένου σκυροδέματος και νέα κονιάματα.

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί την πλέον ευχάριστη είδηση για το Δήμου Πύλου-Νέστορος, καθώς η άμεση αντιμετώπιση του τόσο σοβαρού αυτού θέματος συμβάλει στη διάσωση και διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης  Καφαντάρης ευχαριστεί δημόσια όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι ενέσκυψαν στην άμεση επίλυση του προβλήματος της διάβρωσης του Κάστρου της Κορώνης. Ιδιαιτέρως, θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά για την ευαισθητοποίηση και την άμεση κινητοποίηση προς την αποκατάσταση του προβλήματος, την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κα. Λίνα Μενδώνη, τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα αλλά και τον νυν Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνο Παναγιωτόπουλου, όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και τους Προϊσταμένους των Εφορειών και τον Πρόεδρο του Μανιατακείου Ιδρύματος κ. Δημήτρη Μανιατάκη, για την οικονομική συμβολή του Ιδρύματος στις εργασίες για την προστασία και διάσωση του Κάστρου της Κορώνης.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print