ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Ένα ακόμα σημαντικό έργο του Δήμου Πύλου-Νέστορος εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». Η πράξη με ΑΔΑ:ΒΛ9ΞΩ1Β-ΜΧΛ  και τίτλο: «Βελτίωση του αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Χανδρινού-Πλατανόβρυσης» έχει προϋπολογισμό 615.000,00 Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για εργασίες βελτίωσης του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του Χανδρινού, έργο ζωτικής σημασίας για την τοπική κοινωνία. Η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών, ιδιαίτερα στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης, αποτελούν προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Για το λόγο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, συνέταξαν τις σχετικές μελέτες και ολοκλήρωσαν τάχιστα όλες τις σχετικές διαδικασίες, οι οποίες οδήγησαν στο σημερινό ευτυχές αποτέλεσμα.

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτριος Καφαντάρης, δήλωσε: «Η ένταξη της πράξης για τη βελτίωση του αρδευτικού δικτύου στην περιοχή του Χανδρινού είναι το αποτέλεσμα συντονισμένων και εντατικών ενεργειών, σε συνδυασμό  με τις ώριμες μελέτες, τις οποίες υπέβαλλε ο Δήμος μας, στοχεύοντας στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής.»

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print