Ένταξη της Πράξης “Ύδρευση Τ.Κ. Χρυσοκελλαριάς” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι”

Κοινοποιήθηκε στο Δήμο Πύλου-Νέστορος η απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη (ΑΔΑ:ΒΕΑΖ7Λ1-ΛΧ2), η οποία αφορά την ένταξη της Πράξης «Ύδρευση Τ.Κ. Χρυσοκελλαριάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι».

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος είχε καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης προς την «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου» για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Χρυσοκελλαριάς, η οποία και αξιολογήθηκε θετικά χάρη στην πληρότητα του φακέλου υποψηφιότητας.

Με την απόφαση του Περιφερειάρχη το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας ¨08-Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου¨. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την αντικατάσταση του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Χρυσοκελλαριάς στο Δήμο Πύλου-Νέστορος. Το υπάρχον δίκτυο θα αντικατασταθεί από νέους αγωγούς από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς και ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών θα είναι 7,82 χιλιομέτρων. Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 10 μήνες και η δημόσια επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται σε 533.346,68€.

Τα έργα υποδομών τα οποία αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών αποτελούν προτεραιότητα της δημοτικής αρχής και του Δημάρχου προσωπικά. Για το λόγο αυτό, το συγκεκριμένο έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το Δήμο Πύλου-Νέστορος και η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται να επιβεβαιώσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και ευημερία των κατοίκων. Μια σειρά ακόμα προτάσεων για ανάλογα έργα έχει κατατεθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου και αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print