Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Μια ακόμη πρόταση του Δήμου Πύλου-Νέστορος, για την ένταξη ενός σημαντικού έργου εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο λόγος για την ένταξη της πρότασης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλου-Νέστορος» στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», προϋπολογισμού 88.040,00 €.

«Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να εργάζεται με συνέπεια για τη θωράκιση των σχολείων μας, τα οποία θα πρέπει να αποτελούν κόσμημα για τη νεολαία και την κοινωνία μας», τόνισε ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας.

Το φυσικό αντικείμενο των εργασιών αφορά την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τα εκπαιδευτήρια. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω, θα υλοποιηθούν τα μέτρα πυροπροστασίας που περιγράφονται και στη συνέχεια θα ελεγχθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σκοπός του έργου είναι η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του λοιπού προσωπικού.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print