ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και τα μεσάνυχτα της 28ης Φεβρουαρίου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΑΤ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print