ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Ξεκίνησε από τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, η διαδικασία εντοπισμού και σηματοδότησης όλων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους, εντός των ορίων του Δήμου, με τα πρώτα χαρακτηριστικά αυτοκόλλητα προειδοποίησης να έχουν ήδη κολληθεί, στην περιοχή της Πύλου.

Τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα αποτελούν εστίες ρύπανσης και κυκλοφοριακών προβλημάτων και με αυτό τον τρόπο ο Δήμος στοχεύει στη βελτίωση της εικόνας του και την εξομάλυνση της κυκλοφορίας. Η συμβολή όλων μας για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και την ασφάλειά μας είναι σημαντική και γι αυτό η ενεργός συμμετοχή των δημοτών αποτελεί ανεκτίμητη βοήθεια στην Διοίκηση του Δήμου μας.

 

Για τη δήλωση ύπαρξης εγκαταλελειμμένου οχήματος οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στους κατά τόπους Αντιδημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων ή στα τηλέφωνα 27233 60222 και 27233 60202, από τις 8:00 π.μ. έως και τις 14:00.

 

Ο εντοπισμός, η καταγραφή και εν τέλει η απομάκρυνση τους γίνεται σύμφωνα με τον Π.Δ.116/2004.

Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τριάντα ημέρες

β) Να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενενήντα ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας ή αρχής.

γ) Να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του.

δ) Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print