Εδώ βρίσκετε τα έντυπα που απαιτούνται ανά περίπτωση για συμπλήρωση προς το Δήμο Πύλου – Νέστορος


Δημοτικά Πρόσοδα


 
Άδεια χρήσης πεζοδρομίουdownload
Βεβαίωση μη οφειλής Τ.Α.Π.download
Ηλεκτροδότηση ακινήτουdownload

Δημοτολόγιο


 
Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης & Εγγραφή στο Δημοτολόγιοdownload
Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο δήμοdownload
Βεβαίωση μονίμου κατοικίαςdownload
Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτουdownload
Διόρθωση Επωνύμου και Πατρωνύμουdownload
Διόρθωση Ηλικίας Γυναικώνdownload
Διόρθωση Κυρίου Ονόματοςdownload
Διόρθωση Μητρωνύμουdownload
Διόρθωση τόπου γέννησηςdownload
Εγγραφή στα Δημοτολόγιαdownload
Εγγραφή στα Δημοτολόγια λόγω μεταδημότευσηςdownload
Πιστοποιητικό Γέννησηςdownload
Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών λόγω θανάτουdownload
Πιστοποιητικό Έκδοσης Δελτίου Ταυτότηταςdownload
Πιστοποιητικό Έκδοσης Διαβατηρίου Ανηλίκουdownload
Πιστοποιητικό Εντοπιότηταςdownload
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασηςdownload
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Ο.Γ.Αdownload
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Εντοπιότηταςdownload
Πιστοποιητικό Στρατιωτικών Σχολώνdownload
Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίαςdownload
Προσθήκη κυρίου ονόματος

Εμπόριο – Αγορά


 
Άδεια λειτουργίας επιχείρησηςdownload
Προέγκριση λειτουργίας επιχείρησηςdownload
Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντοςdownload
Βεβαίωση υποβολής αιτήματος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντοςdownload
Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντοςdownload
Αντικατάσταση λειτουργίας καταστήματοςdownload
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντοςdownload
Χορήγηση – ανανέωση άδειας Μουσικήςdownload
Βεβαίωση υποβολής αιτήματος για άδεια χρήσης μουσικών οργάνωνdownload
Βεβαίωση υποβολής αιτήματος άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφωνdownload

Ληξιαρχείο


 
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμουdownload
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεωςdownload
Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτουdownload
Δήλωση Βάπτισηςdownload
Δήλωση Γάμουdownload
Δήλωση Γέννησηςdownload
Δήλωση Διαζυγίουdownload
Δήλωση Θανάτουdownload

Μητρώο Αρρένων


 
Πιστοποιητικό Εγγραφής στα μητρώα αρρένωνdownload
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητείαdownload
Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (διπλοεγγεγραμμένου)download

Πολιτικοί Γάμοι


 

Άδεια Πολιτικού Γάμου

download

Αίτηση για Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες

download

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες του εξωτερικούdownload

Ταμειακή Υπηρεσία


 
Βεβαίωση μη οφειλής του Δημότηdownload
Καταβολή οφειλών στο Δήμοdownload