ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ – ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ»

Νέα ημερομηνία επανάληψης του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ – ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ» σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης ορίζεται η 17η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η πρωινή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 134/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διαγωνισμού του εν λόγω έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2015 Ο.Ε.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print